ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy analizatora wielkości cząstek, zgodnie z przedstawioną specyfikacją. Dostawa jest planowana w ramach Projektu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu sektorowego...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CBS/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Dostawa jest planowana w ramach Projektu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu sektorowego „INNOCHEM”,...