Warning: A non-numeric value encountered in /home/bialasek/ftp/carbonblack_solutions/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy analizatora wielkości cząstek, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Dostawa jest planowana w ramach Projektu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Zamawiający: Konsorcjum zawiązane przez:
Przedsiębiorstwo wielobranżowe TARPOL SP. Z O.O. ul. Królowej Jadwigi 4a/4, 85-231 Bydgoszcz
oraz:
CBS SP. Z O.O. ul. Lisia 53 lok. 72, 65-093 Zielona Góra

Zapytanie ofertowe

zał nr 1 Formularz Ofertowy

zał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych